Thai Education 2014

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thai Education 2014 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/may/116.html