สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Top