มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มติ ครม. 13 สค. 62
มติ ครม. 11 มิ.ย.62
มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป
วันหยุดราชการประจำปี
3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
มติ ครม.7 พ.ค.62
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี
ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
มติ ครม.19 มี.ค.62
มติ ครม. 5 มี.ค.62
มติ ครม.26 ก.พ.62
ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.3 ราย

จำนวนทั้งหมด309รายการ

1 2 18
Top