MOE e-SERVICE

บริการออนไลน์

ภารกิจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านทั้งหมด >

ภารกิจ รมช.ศธ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

อ่านทั้งหมด >

ภารกิจ รมช.ศธ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

อ่านทั้งหมด >

ข่าว ศธ.360 องศา

อ่านทั้งหมด >

กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน

เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี สมวัย
ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมการจัดการอาหาร

ข่าวประกาศ

อ่านทั้งหมด >
object(DateTime)#21 (3) { ["date"]=> string(26) "2022-01-27 00:37:48.624661" ["timezone_type"]=> int(3) ["timezone"]=> string(12) "Asia/Bangkok" } object(DateTime)#22 (3) { ["date"]=> string(26) "2021-08-16 06:00:00.000000" ["timezone_type"]=> int(3) ["timezone"]=> string(12) "Asia/Bangkok" }