Home Theme 8

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

 ครั้ง

รมว.ตรีนุช ห่วงน้ำท่วมภาคใต้บินด่วนลงนราธิวาส พบ 197 โรงเรียนรับผลกระทบ-สพฐ.จัดงบช่วยเหลือทันที

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นายสุเทพ แก่งสั…

อ่านต่อ
 ครั้ง

รมว.ตรีนุช เป็นประธานงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการครุสภา” ครบรอบ 77 ปี

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีสักการะและบวงสรวง พิธีทำบุญ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในงาน “วันคล้ายวัน…

อ่านต่อ
 ครั้ง

เสมา 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 ที่ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational …

อ่านต่อ
 ครั้ง

ครูกัลยา มอบทุน “โครงการพี่ใหญ่ให้ยืม” พร้อมขยายผลนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เริ่มต้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ Smart Devices โครงการ “พี่ใหญ่ให้ยืม” แก่โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และมอบหนังสือเรียนเ…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ครูโอ๊ะ เปิด โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” ดึง “โค้ชเช-น้องเทนนิส” ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกระบวนการ Active Learning ผ่า…

อ่านต่อ
 ครั้ง

“รมช.กนกวรรณ” เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 14 เผย พิจารณาถึงมาตราที่ 19 มีความคืบหน้าในหลายส่วน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่…

อ่านต่อ

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ข่าว ศธ. 360 องศา

ข่าวประกาศ

icon-procurement
  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top