Thailand STEM Festival 2016

Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่าง ที่นครปฐม
จังหวัดนครปฐม – พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 “สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต” ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นายอุปการ จีระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้บรรยากาศพิธีเปิดผู้มีเกียรติในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการความก้าวหน้าของ STEM Educationบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ETVMac : ถ่ายภาพ
23/7/2559