Home Theme 7

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาค…

“ครูเกม” โยษิตา แสงอาจ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8      

“Will i am” EP6 พบกับน้องจีน่า นักเรียนจากปราจีนบุรี ซึ่งกำลังเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความฝัน ด้วยทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ พาไปพูดคุยกับ น.ส.เบญจวรรณ แสงเลื่อน นั…

ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2539-61 กยศ.ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 5,605,192 คน ให้กู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท มีผู้กู้อยู่ระหว่างชำระหนี้…

โพลสำรวจ

NEWS & UPDATE

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

ข่าวแวดวงการศึกษา

NEWS & UPDATE

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top