ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web server
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 14 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565

จำนวนทั้งหมด2429รายการ

1 2 270
Top