ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web server
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 14 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 49 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 49 ชุด

จำนวนทั้งหมด2433รายการ

1 2 136
Top