News

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
ครูโอ๊ะ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน จัดตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”
กระทรวงศึกษาธิการ พาไปพูดคุยกับ น.ส.เบญจวรรณ แสงเลื่อน นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ STRATEGY STORM 2020
“บัญชีจุฬาฯ”สถาบันแรกไทยผ่านมาตรฐานโลก AACSB

จำนวนทั้งหมด19รายการ

1 2
Top