ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูล การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

 data-attachment-id=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top