พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เป็นเวลากว่า 111 ปี (พ.ศ.2453-2564) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พร้อมทั้งประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/10/2564