ครูโอ๊ะเปิดศักราชปีเสือทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจอาชีวะสร้างชาติ ที่จุดบริการอาชีวะใน 3 จังหวัด ปราจีนบุรี-ปทุมธานี-นครนายก ปลื้มนำความรู้มาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการอาชีวศึกษาในโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565” ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปทุมธานีและนครนายก ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนในจุดบริการอาชีวศึกษา 4 จุด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ สอศ. นายศิริ จันบำรุง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายสุวนิช พันตรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นางสาวสุกัญญา สุขสถาน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดต่าง ๆ
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความตั้งใจมาเยี่ยมเยียนชาวอาชีวะซึ่งให้บริการประชาชน ที่จุดบริการอาชีวศึกษาทั้ง 4 จุดใน 3 จังหวัด ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวเขาปิโตเลียมตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ คลอง 11 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ และ 4.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ณ หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละ นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา รวมทั้งในบางจุดมีการจัดบริการสอนวิชาชีพระยะสั้นในระหว่างรอการตรวจเช็คและรับบริการ ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนให้บริการจากหัวใจ ใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มมีมิตรไมตรี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ในนามรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขออำนวยพรให้ทุกท่านทุกครอบครัวประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ขอความร่วมมือทุกท่านการ์ดอย่าตก ดูแลระมัดระวังสุขภาพพลานามัยของตนเอง เพื่อที่เราจะก้าวข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน ขอให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับทุกคนในช่วงปีใหม่และตลอดไปมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป” รมช.ศึกษาธิการ
4/1/2565