ครูกัลยา สละเงินเดือนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานแถลงข่าว ALL FOR EDUCATION ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา รวมพลังฟื้นฟูประเทศไทย โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

โดยรัฐมนตรีทั้งสามท่าน ได้บริจาคเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือ 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากกว่า 1,612 คน ที่ศึกษาและอาศัยอยู่ใน 14 โรงเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบากที่สุดในประเทศไทย 2. เด็กกำพร้าที่สูญเสียผู้ปกครองจาก COVID-19 จำนวน 399 คน ให้ได้ศึกษาต่อไปในระบบการศึกษา และ 3. เด็กพิการจำนวน 103 คน ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้คณะรัฐมนตรีจะมีนโยบายเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะเยาวชนและครอบครัวไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือเด็กที่สูญเสียผู้ปกครองไปเพราะโควิด-19 เด็กกลุ่มนี้จึงต้องถูกให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนจากสังคม แม้เงินเดือนสามเดือนของรัฐมนตรีจะเป็นเงินไม่มากนัก แต่แสดงถึงความตั้งใจของเราทั้งสาม โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนร่วมสละเงินเดือนเพื่อร่วมกับ กสศ. ในการช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการจริงๆ ทั้งนี้ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและสังคมจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้ความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของเด็กต่อไป

ซึ่งเชื่อมั่นว่าเด็ก ๆ และครอบครัวที่ได้รับเงินในครั้งนี้จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น จากความห่วงใยของพวกเรา เพราะเด็กและเยาวชน คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ขอเชิญชวนเราทุกคนมาร่วมกันสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยไปด้วยกัน

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
สถาพร ถาวรสุข, ทิพสุดา ศรีสะแก้ว, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/10/2564