ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. จำนวน 2 เรื่อง

 

1. “ผลงาน ปี 55 รุกสร้างความผูกพันกับสมาชิกทั่วประเทศ”

2. “แนวโน้มการลงทุนปี 2556” 

 

สามารถดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ กบข.ได้ที่ด้านล่าง

 

 

แหล่งที่มา :
กมลภัทร ศักดิ์แก้ว
ฝ่ายสื่อสารสมาชิก
โทร. 0 2636 1000 ต่อ 253