เรื่อง เกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 width=

เรื่อง เกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562