เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 195 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 195 ตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้

 

1.หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด
2.ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน 38 ค. (2) ศธจ. 195 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
3.เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – 9 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 2 ใบสมัคร ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 3 สอบถามข้อมูลการโอน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 4 เกื้อกูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 5 6 หนังสือมอบหมายงาน ต้นทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 7 ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์มผลงานที่ผ่านมา ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย 7 ตัวอย่างที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทั้งหมด  >> คลิกที่นี่