ข่าวสารกิจกรรม

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่16

ข้าวเกรียบพม่า

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปล่อย ปลา สู้โควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเด็กไทยสายตาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญปล่อยปูสู้โควิดที่สมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรีย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง งานจัดหาผู้บริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิกา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

ครูสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ยุคโควิดระบาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเปิดเรียนใหม่รองรับการระบ...

ลูกเสือไทยเตรียมสู้โควิดด้วยมะละกอ

สช. สั่งโรงเรียนเอกชน คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเรียนออนไล...

ลูกเสือไทย ปลูกฟ้าทะลายโจรล้านต้นสู้โควิด

>