ข่าวสารกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน"...

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 พฤศจิกายน 2564

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2564

นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2564

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และส...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรับฟังค...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทค...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 พฤศจิกายน 2564

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่...

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปร...

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลง "ครูไทยย...