ข่าวสารกิจกรรม

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นัก...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ปันรู้ สู่รอยยิ้ม” ภายใต้โครงการ...

แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา

พูดคุยความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021 และรับฟัง...

การสรรหาและคัดเลือกช้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาก...

ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง...

การเพิ่มช่องทางการขอรับและนำส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่า...

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เ...

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา...

อาชีวะ มีนบุรี เปิดศูนย์พักคอย ศุกร์ 30 ก.ค. นี้ รับผู้ป่วยก...

กลุ่มวัฒนา 92 และศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด โดยลูกเสือวิทยาลัยเกษ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่...

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่...