สงกรานต์ ศธ.

สนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ศธ. ร่วมงานรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2557” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557โอกาสนี้ รมว.ศธ. และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้อาวุโสที่มาร่วมงานด้วย


บรรยากาศประเพณี https://www.moe.go.th/websm/2014/apr/091.html