ศธ.จัดงาน 5 ธันวาคม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/286.html


ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอกดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการที่ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ เป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง และอีกนานัปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จนเป็นที่ประจักษ์ชัด สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณ ยกย่องให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง


พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้น และนำความร่มเย็นผาสุกอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า ศธ.จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้


รมว.ศธ. กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้


ในฐานะที่ ศธ.เป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันเป็นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นครู จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรี ของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง


ศธ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลของข้าราชการครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา สังกัด ศธ. และประชาชนทั่วไป พร้อมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา กิจกรรมฝึกอาชีพ ให้บริการแก่ประชาชน และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published
3/12/2557