วันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2557นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร  ข้าราชการของ ศธ. ร่วมงานในปีนี้ ที่สนามเสือป่า


ติดตามภาพถ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/010.html