ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 10/2557
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 และเยี่ยมชมบูทกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ รมว.ศธ.ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานในวันนี้ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 59 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

005 มอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
425 ประชุม กช. 6/2556
424 MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
420 ประชุมบอร์ด กศน.
417 โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
412 งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4
391 ระชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ได้นำคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” มาเป็นหลักและแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีวินัย และเป็นกำลังอันสำคัญในการสร้างชาติให้มั่นคง ผ่านกิจกรรมมากมาย การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อและการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักพระราชวังในการอนุญาตให้ใช้สนามเสือป่าเป็นสถานที่จัดงาน และส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มกำลัง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้นผู้ใหญ่ใจดีกับน้องๆ ที่ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ที่สนามเสือป่า

 
รัฐมนนตรีทั้งสองของ ศธ.ช่วยกันวาดภาพระบายสีแข่งกับน้องๆ


ตักไอศกรีมเย็นๆ แจกน้องๆ ที่มาร่วมงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ใหญ่ ผู้ที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองและต่อสังคม ร่วมกันเห็นความสำคัญของการจัดงานวันเด็ก นอกจากการจัดงานที่สนามเสือป่าแล้ว ได้มีการจัดงานในอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

แนวความคิดในการกำหนดให้มีวันเด็ก ก็เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญ พัฒนาให้เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

นอกจากนี้ วันเด็กเป็นวันที่ผู้ใหญ่และผู้ปกครองให้ความสำคัญกับเด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกดี มีกำลังใจ มีความตั้งใจที่จะทำตนให้เป็นเด็กดี ในปีนี้ นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” ด้วยความมุ่งหวังว่า เด็กและเยาวชนจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง และยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ขอให้การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้น และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจมั่นคง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองต่อไป


จูงมือน้องๆ ที่น่ารัก เดินชมบูธกิจกรรมต่างๆ


รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ช่วยกันทอดไข่เจียวแจกน้องๆ ภาพ สถาพร ถาวรสุข

การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน จากแนวคิด KID WORLD ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความมีวินัย ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

  • โซนอนุรักษ์ไทย เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาคของประเทศไทย

  • โซนเด็กไทยมีไอเดีย ฝึกสมองประลองฝีมือ เสริมสร้างเยาวชนไทยใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุต่างๆ รอบตัว

  • โซนซูเปอร์ฮีโร่ กระตุ้นพฤติกรรมในการทำความดี ด้วยการนำเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเยาวชน มาร่วมโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด

  • โซนแดนหรรษา ผจญภัยไปกับเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ เพื่อฝึกทักษะการใช้ร่างกายให้เกิดสมดุล

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/1/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net