รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง