ภารกิจที่ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่เสริมการศึกษาเอกชน และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

  • รับมอบสนามฟุตซอล รร.เตรียมศึกษาวิทยา

เมื่อเวลา 8.45 น. รมว.ศธ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ เดินทางถึง รร.เตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อเป็นประธานรับมอบสนามฟุตซอลของโรงเรียน ซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียนที่น่าสนใจ เช่น การแสดงวงดุริยางค์ของ รร.ดรุณศาสตร์ การแสดงร้องเพลงอานาซีดของนักเรียน การมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลแก่ทีมที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Triam Relation Ship ครั้งที่ 2 ฯลฯ

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ร่วมลงแข่งขันฟุตซอลกับคณะผู้บริหารธนาคาร และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/may/128.html