ประวัติ รมว.ศธ.

อ่านประวัติและรายละเอียดรัฐมนตรี https://www.moe.go.th/websm/minister/minister_narong.htm