ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ผิน แจ่มวิชาสอน และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 กันยายน 2564