ประกาศร่าง จ้างพิมพ์หนังสือนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาี่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)