การศึกษาเอกชน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6ุมภาพันธ์ 2557


ติดตามสรุปรายละเอียด ภาพข่าวเพิ่มเติมภายหลังที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/feb/033.html