Thailand Go Green – เมืองไทยไร้ขยะ

1 ทศวรรษ Thailand Go Green
บางจากฯ-สพฐ.เดินหน้าสร้างเยาวชนพาเมืองไทยไร้ขยะ
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “Thailand Go Green” ปี 2558 พร้อมกำหนดหัวข้อประกวด “เมืองไทยไร้ขยะในปี 2559 โดยมีบริษัท บางจากฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมจัดงาน โรงแรมรามา การ์เด้นส์นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้ร่วมกับ สพฐ. จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 1 ทศวรรษในปี 2559 นี้


โดยในปีนี้ จัดการประกวดในหัวข้อ “เมืองไทยไร้ขยะ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสีเขียว พร้อมปรับพฤติกรรมในการบริโภคประจำวัน ลดการสร้างขยะใหม่ ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ส่งเข้าประกวด ที่เน้นให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร และพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สู่เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2°C ซึ่งมีนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้และวิธีการในการ ลดขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานว่า โครงการ Thailand Go Green เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้เรื่องของพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังงานแสงอาทิตย์  ลม และคลื่นใต้น้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของพลังงานในประเทศไทย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น สพฐ. และบางจากฯ จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจากการกิน การอยู่ และการใช้ทรัพยากร ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างทำผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงการลดขยะว่า มีขั้นตอนที่สำคัญ 3R คือ
  • Reduce คือ ใช้น้อย หรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการใช้ฟุ่มเฟือย  • Reuse คือ ใช้ซ้ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ  • Recycle คือ คัดแยกและรวบรวมวัสดุเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตใหม่พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นคณะกรรมการของบริษัทบางจากฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อน จึงเห็นว่าการทำงานที่ผ่านมาและปัจจุบันล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงไม่ลังเลใจที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะในอนาคตเราต้องการสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะเรื่องขยะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และถือเป็นวาระสำคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องการจะแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีขยะตกค้างถึง 28 ล้านตัน หากเอามาเกลี่ยเป็นถนนจะได้ความยาวถึง 3 หมื่นกิโลเมตร แต่ในปัจจุบันขยะกลับเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านตัน หรือเท่ากับเราคนไทยช่วยกันผลิตขยะออกมาวันละ 70,000 ตัน แต่ผ่านกระบวนการทำลายขยะต่าง ๆ ออกไปไม่ถึงครึ่ง ทำให้เหลือขยะตกค้างถึง 36,000 ตันต่อวัน  แม้ว่ารัฐบาลพยายามแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการ 3R แล้วก็ตาม


เพราะฉะนั้น การที่เด็ก ๆ ได้ช่วยกันทำ 3R จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่ต้องการจะฝากเรื่องการสร้างวินัยไว้ด้วย แม้ในโรงเรียนจะมีการส่งเสริมเรื่องวินัยได้ดี แต่สังคมและชุมชนนอกโรงเรียนยังไม่มีวินัยมากนัก ทำให้เด็กสับสนถึงการปฏิบัติตามวินัย ต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่มีวินัยสูงทั้งในและนอกโรงเรียน ตัวอย่างที่เห็นชัดคือเคยเป็นประธานเปิดงานกีฬาแห่งหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามเป็นนักเรียนแปรอักษรบนอัฒจันทร์ แต่ในขณะที่นักเรียนพักลงจากอัฒจันทร์  กลับทิ้งขยะไว้เกลื่อนอัฒจันทร์ จึงได้บอกพิธีกรให้แจ้งเด็ก ๆ ว่าควรกลับมาเอาขยะลงไปทิ้งก่อน เพื่อการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น


นอกจากนี้ ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “ขยะในโรงเรียน” ของ สพฐ. อย่างจริงจัง เพราะไม่ต้องการให้เป็นโครงการนำร่องอีกต่อไป แต่ควรเน้นขยายผลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงพร้อมจะร่วมมือสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับบางจากฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ คาดหวังว่าพลังเล็ก ๆ ในการจัดงานครั้งนี้ จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ใน 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการพูดตามความรู้สึกอย่างแท้จริง เพราะเมื่อเห็นหน้าเด็ก ๆ ซึ่งจะกลายเป็นอนาคตของประเทศแล้ว รู้สึกปลื้มใจ แม้การทำงานจะรู้สึกท้อแท้เป็นบางครั้งเมื่อเวลาเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อเห็นแววตาเด็ก ๆ และศักยภาพในตัวเด็ก ก็มีความศรัทธาที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการศึกษา
 

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการได้มอบรางวัลแก่เยาวชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด Thailand Go Green ระดับประเทศ ปี 2558 ซึ่งจัดในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง”


โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน (ซึ่งวันนี้รับดอกไม้แสดงความยินดี และจะเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป) และรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปางและรางวัลการออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จ.เชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จ.เชียงใหม่อนึ่ง การประกวดโครงการ Thailand Go Green เริ่มในปี 2550-2559 รวม 10 ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 โรงเรียน และในแต่ละปีประชาชนจะได้รับความรู้ในหัวข้อที่เด็ก ๆ ออกไปรณรงค์ขยายความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน มากกว่า 2.2 ล้านคน

 บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
16/9/2559