Podcast​ #ศธ360องศา รัฐปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น.
📢 EP60 รัฐปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน โดย ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา