โรงเรียนสตรีวิทยา เข้ากราบคารวะ ปลัดฯ ศธ. เนื่องในวันไหว้ครู

ข่าววงการศึกษา 12 มิถุนายน 2557

 

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้ากราบคารวะ ปลัดฯ ศธ. เนื่องในวันไหว้ครู

               คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา นำโดยอาจารย์วิมลนาถ บัวแก้วรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ได้นำพานพุ่มดอกไม้ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เข้ากราบคารวะ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นวันไหว้ครู ของโรงเรียนสตรีวิทยา   กระทรวงศึกษาธิการ

ศุภชัย / ข่าว / ภาพ

                                                                                                                                                                  กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>