แข่งขันวาดภาพ สิ่งประดิษฐ์ และปฐมพยาบาล

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มกราคม 2558

 

เมื่อวานนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด แข่งขันวาดภาพ สิ่งประดิษฐ์ และปฐมพยาบาลแก่ยุวกาชาดที่ชนะเลิศ ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

********************************************

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./รายงาน

>