เสมา3 นำผลิตภัณฑ์พรีเมียม กศน. โชว์สื่อช่อง 3 พร้อมผลักดันแบรนด์ “ONIE” สู่ตลาดออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 สิงหาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วย รมว.ศธ. พบปะแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ช่อง 3 และ BEC Tero ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย พร้อมนำผลิตภัณฑ์พรีเมียม แบรนด์ ONIE มาแสดงอย่างหลากหลาย โดยมีนายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง 3 ผู้จัดการฝ่ายข่าว และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ "ขอแสดงความขอบคุณในการนำเสนอข่าวการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ และมีงานทำ ด้วยดีเสมอมา อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งลงพื้นที่ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากแนวนโยบายให้ครู กศน.ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ทุกชุมชนทั่วไทย วันนี้จึงได้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE ในรูปของเครื่องหมายอินฟินิตี้ (ตราสัญลักษณ์ กศน.) หมายถึงการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมนำผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมียม ของ กศน.กทม. 33 เขต และ กศน.จังหวัดราชบุรี ตลอดจนผ้าจากใยผักตบชวา กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจดอนุสิทธิบัตร เป็นสมบัติของทั้งสองจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบผลงานการจัดการศึกษา "1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กนกวรรณ วิลาวัลย์" และหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากสำนักงาน กศน.กว่า 400 ชิ้น เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในเร็ว ๆ นี้ เตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมหลักสูตร 108 อาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นช่องทางในการทำมาค้าขายของคนทุกช่วงวัย ให้ได้มีความรู้ มีทักษะ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และสร้างรายได้ พร้อมจะร่วมมือกับเครือข่ายด้านการเงินดอกเบี้ยต่ำ และช่องทางการจัดจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างครบวงจร เพราะเรื่องของการทำให้คนได้กินอิ่ม นอนอุ่น เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีคนนี้ให้ความสำคัญ และจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังเตรียมที่จะจัดงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจากจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการโชว์ศักยภาพของ กศน.ในการร่วมพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต การฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร และการผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมเยี่ยมชมศักยภาพของครู กศน. ที่เป็นครูพันธุ์พิเศษของรัฐมนตรี และผลงานการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว โดยมีผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมียม ของ กศน.กทม. 33 เขต ได้แก่ แกงบอนและขนมบอน กศน.เขตบางบอน, เมี่ยงคำต้านโควิด กศน.เขตจอมทอง, ช่อม่วง กศน.เขตปทุมวัน, ปลาหมอเทศแดดเดียวทอด กศน.เขตบางขุนเทียน, ขนมชั้นใบเตย กศน.เขตบางเขน, ขนมไทยมงคล กศน.เขตทวีวัฒนา, ขนมเทียนเทียนจิ๋ว กศน.เขตราชเทวี, ไข่เค็มสมุนไพร กศน.เขตลาดกระบัง, ข้าวต้มมัด กศน.เขตภาษีเจริญ, ไส้อั่วสมุนไพร กศน.เขตพญาไท, ทองม้วนเบญจรงค์ กศน.เขตประเวศ เป็นต้น และ กศน.จังหวัดราชบุรี ได้แก่ สไบมอญ ชุมชนมอญ กศน.อำเภอโพธาราม, กล้วยเป้งป้าง กศน.อำเภอวัดเพลง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่งวง กศน.อำเภอปากท่อ ตลอดจนผ้าจากใยผักตบชวา กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 5/8/2563
>