สุขทุกวัน..กับส้วมอาชีวะ-อนามัย

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

             นายพงศกร  อรรณนพพร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นพ.ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา  อธิบดีกรมอนามัย  ดร.ไชยยศ  บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และดร.สถาพร  เพชรทองคำ  ผู้บริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง  ร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาส้วมอนามัย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมส้วมแห่งปี 2551 ณ  ห้องเรนโบว์ โรงแรมใบหยก 2  กรุงเทพมหานคร 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
>