ศธ. รับมอบหนังสือ ชุดทักษะชีวิต มีแนวคิดและแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ สุขภาวะในมิติต่าง ๆ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
           1 ก.ค. 2551 นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบหนังสือชุดทักษะชีวิต โดยมีแนวคิดและแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

             นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า หนังสือชุดดังกล่าวมีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ สันติศึกษา สวัสดิศึกษา ครอบครัวศึกษา จริยศึกษา เพศศึกษา พหุวัฒนธรรมศึกษา บริโภคศึกษา เหล้ายาศึกษา และสื่อศึกษา โดยจะมอบให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 1,000 ชุด (ชุดละ 100 เล่ม) จำนวน 10,000 ชุด
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ามี 9 ประเด็นที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การจราจรเป็นอันดับ 1 ในเรื่องเสียชีวิตของเด็ก, การตกน้ำเสียชีวิต, การดื่มเหล้า สูบบุหรี่
ติดยาเสพติด , โรคอ้วน โรคเครียด , การแก้ปัญหาภาคใต้, ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, ปัญหาเหล่านี้เกิดจากครอบครัวที่ไม่เอาใจใส่ลูก หรือตามใจเด็กมากเกินไป ซึ่งในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดประชุมหลักเกณฑ์ ในการให้ 2 ขั้นแก่ครูที่สอน
จริยศึกษา ที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ และจะนำหนังสือ ชุดทักษะชีวิต ที่ได้รับในวันนี้ไปมอบ ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ให้เด็กได้ศึกษาต่อไป

         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

 
************************
อุษา/ข่าว
ศุภชัย/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ
>