รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 19 มิถุนายน 2563
ไฟล์แนบ
>