ปลัด ศธ. ถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักประชาสัมพันธ์มือหนึ่ง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “เปิดเวทีนักเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงศึกษาธิการ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ สป. ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว งานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่งานสร้างภาพแต่เป็นงานสร้างความเข้าใจกับมวลชน นักประชาสัมพันธ์ ต้องมีความเข้าใจสื่อแต่ละชนิด โดยเฉพาะสื่อที่ง่ายที่สุดคือ สื่อหนังสือพิมพ์ และ Internet ส่วนสื่อที่ยากเพิ่มขึ้นคือ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อวิทยุ การจะเข้าไปใช้สื่อได้ก็ตามก็ต้องเข้าใจสื่อนั้นๆ ว่า ธรรมชาติของแต่ละสื่อเป็นอย่างไร ต้อง มีความรู้ มีความเข้าใจ การนำเสนอ ต้องศึกษาหาความรู้ จากนั้นจึงถึงการเรียนสู่เนื้อหาของข่าว ตามด้วยภาพ แต่ที่จะลืมไม่ได้คือจริยธรรมของหนังสือพิมพ์นั้นๆ
กรณีข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ เราจะเห็นว่าข่าวเด่นๆ คือข่าวประเภทการเมือง ข่าวสถานการณ์ และข่าวตามกระแส ที่สำคัญของนักประชาสัมพันธ์ คือ จะต้องรู้ การทำงานของสื่อต้องรู้ว่าข่าวใดที่สื่อชอบ โครงการใหญ่ๆ โครงการใหม่ๆ ที่มาของข่าว และแหล่งข่าว อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวเกี่ยวกับคนจำนวนมาก ข่าวภัยพิบัติ สำหรับข่าวที่สื่อไม่ชอบลงคือข่าวประเภทซ้ำๆ งานเฉพาะ เรื่องเล็กๆ เรื่องส่วนบุคคลและเรื่องขาดหลักฐาน เพราะเรื่องประเภทนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย อย่างไรตามก็ฝากว่านักประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่าทำตัวเป็นแหล่งข่าวเสียเอง ต้องมีความระมัดระวัง ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างดุลยพินิจกับข้อเท็จจริง

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเขียนข่าวต้องถือว่าเป็นการเขียนทุกอย่างลงไปก่อน แล้วค่อยพิจารณาตัดออก เลือกผู้ให้ข่าว เลือกถ้อยคำ และอ่านทบทวน มีหัวเรื่อง จับประเด็น เรียบเรียง โดยเลือกเรื่องที่คนสนใจ มีสาระประโยชน์ มีความน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายและทันเหตุการณ์ อ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจจากนั้นทบทวน แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยขอให้นักประชาสัมพันธ์สนใจติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ขอให้เสนอแต่ข่าวที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องต้องแก้ข่าวแล้วชี้แจงให้ได้ในวันรุ่งขึ้นหรือเร็วที่สุด ที่สำคัญงานประชาสัมพันธ์คือด้านแรกของการรายงานความสำเร็จหรือล้มเหลวของท่านและองค์กร ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว ล้วนมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดอายุราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนนี้

***************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>