ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก วันที่ 16 มิถุนายน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สำเนา DVD รายการพิเศษ เดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และ CD เพลงเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ให้ทุกองค์กรหลักนำไปผลิตเผยแพร่ส่งให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดนำไปเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนไกลกังวล 2 การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.

>