ตรวจสนาม 1 อำเภอ 1 ทุน

ข่าววงการศึกษา 08 มิถุนายน 2557

 

ตรวจสนาม 1 อำเภอ 1 ทุน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบขัอเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพฯ 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -11 เมษายน 57  ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน จำนวน 6,208 คน แบ่งเป็น ทุนประเภทที่ 1 นักเรียนยากจนครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี จำนวน 1,521 คน และทุนประเภทที่ 2 เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ให้ไปเรียนสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จำนวน 4,687 คน สำหรับสนามสอบโรงเรียนเทพลีลา มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 57 คน ขาดสอบจำนวน 3 คน ซึ่งในภาพรวมทั่วประเทศ 70 สนามสอบยังไม่พบปัญหา ทั้งนี้จะประกาศผลสอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

อิชยา / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>