ดนตรีในสวน

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกิจกรรม MOE ดนตรีในสวน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลัก ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำและบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน พร้อมรับฟังบทเพลงจากผู้บริหารระดับสูง           ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนักร้องกิตติมศักดิ์จากชมข้าราชการอาวุโส ศธ. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

>