ครูโอ๊ะ เยี่ยม "สนามสอบปลายภาค กศน.ศรีราชา" ฝากชื่นชม-ให้กำลังใจชาว กศน.ทั่วไทย ร่วมจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 เมษายน 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.15 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนุชา พงษ์เกษม ผอ.กศน.จังหวัดชลบุรี นางสาววรรณา กังศิริกุล ผอ.กศน.อำเภอศรีราชา ตลอดจนนางพิศมัย ปั้นน้อย ประธานกรรมการดำเนินการสอบ ประจำสนามสอบ คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและครู กศน. ในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สนามสนามสอบที่ 1 ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าสอบกว่า 600 คน ซึ่งจากการเยี่ยมชมสนามสอบแห่งนี้ ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร กศน. ครู และบุคลากร ที่ร่วมมือร่วมใจดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องสอบ การจัดส่งข้อสอบ ผู้คุมสอบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบของนักศึกษา กศน. และที่สำคัญ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
"ครูโอ๊ะขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมในพลังความร่วมมือของชาว กศน.ทุกคน ที่สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้มีความตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจทั้งครูและนักศึกษา กศน.ที่สนามสอบปลายภาคของศรีราชาแห่งนี้ และขอส่งกำลังใจไปถึงชาว กศน.ทั่วประเทศ ที่ได้เตรียมการ วางแผนตลอดจนแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นไปอย่างราบรื่น
ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของชาว กศน.แบบเรา ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชน ให้ได้มีความรู้พื้นฐาน ปูทางสู่การประกอบอาชีพและการทำงานดังที่ใฝ่ฝัน มีรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอศรีราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 มีมีนักศึกษา กศน.ศรีราชาเข้าสอบรวม 1,308 คน ในสนามสอบ 2 แห่ง แบ่งเป็น
- สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา จำนวน 22 ห้องสอบ มีนักศึกษา กศน.เข้าสอบรวม 609 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง นักศึกษา 26 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 272 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 311 คน
- สนามสอบโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จำนวน 25 ห้องสอบ มีนักศึกษา กศน.เข้าสอบรวม 699 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง นักศึกษา 30 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 332 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ห้อง มีผู้เข้าสอบรวม 337 คน
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/4/2564
>