พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ?

เมื่อมีใครถามคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธว่า “พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรไว้บ้าง?” มักจะได้คำตอบต่างๆนานา บางคนว่า ศีล 5 บางคนว่า อริยสัจ 4 บางคนว่าโอวาทปาฏิโมกข์ บางคนว่า พรหมวิหาร 4 ซึ่งในเรื่องนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ให้ความเห็นว่า “ถูกทั้งนั้น” ท่านสรุปว่าหลักการของพระพุทธศาสนา คือการสร้างความสุขในชีวิต โดยการดับหรือระงับที่ต้นเหตุ คือความทุกข์

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to documentation.