บริการ Download การเรียนการสอน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ
ประเด็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา วปอ.2552
แผ่นพับนโยบายพัฒนาการศึกษาของ รมว.ศธ.(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ)
มาตรการป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 ของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ดาวน์โหลดฟอนต์งานสารบัญ ฟรี
หนึ่งปีที่ผ่านมา และความก้าวหน้าต่อไป
180 วัน ร้อยเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา
รายงานประจำปี 2552 กระทรวงศึกษาธิการ
๖ เดือน ๖ คุณภาพการศึกษา
ภาพนักเรียนรับโล่จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554
ผลงาน 1 ปี 19 โครงการ 19 ความสำเร็จด้านการศึกษาของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รายงานผลการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด360รายการ

1 19 20
Top