มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มติ ครม. 10 ก.ค.2561
ตั้งมหาวิทยาลัยอมตะรองรับ Smart City
แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 15
เยียวยาร้อยละ 8
ครม.แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 1
อาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่
อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา
ครม.เห็นชอบโครงการสานฝันฯ ปี กศ. 2561-65
ครม.อนุมัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง กศ.

จำนวนทั้งหมด309รายการ

1 2 3 4 18

ข่าวสารล่าสุด

Top