กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศขยายเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan สำหรับกองทุน กรอ.
กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ ๓๑-๙๐ วัน
การเปิดบัญชีออมทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อรองรับกองทุน กรอ.
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. และ กรอ.
กยศ. ขยายเวลาดำเนินการระบบ e-Studentlaon
ด่วน สมัครใช้บริการ SMS Alert บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฟรี 1 เดือน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี”โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
กำหนดการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2555
4 ช่องทางสะดวก ชำระหนี้ กยศ. ก่อนครบกำหนด หรือหักบัญชีอัตโนมัติลุ้นรับของรางวัล
กรุงไทยส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปิดระบบการให้บริการทาง Internet และ ATM ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
ด่วน!!! การผ่อนผันชำระหนี้เงินกองทุน กยศ. (กรณีเป็นผู้ประสบภัย)
ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan กรณีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ด่วน!!!กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระ 211 – 300 วัน
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2555
ด่วน!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการให้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554
มาตรการช่วยเหลือ นร. นศ. ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย 54 จังหวัด

จำนวนทั้งหมด136รายการ

1 6 7 8
Top