กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กยศ. แจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค. ของทุกปี ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง
กยศ.เตรียมหักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ.ที่เป็นข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อน
เกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและเกณฑ์คัดกรองสถานศึกษา ปี 2560
กยศ.เพิ่มวงเงินกู้ค่าเล่าเรียนระดับ ปวส.กำชับครูใส่ใจให้เด็กใช้ภาษาถูกอักขรวิธี
กยศ. เข้ม! จ้างเอกชน ทวงหนี้!
กยศ.แจงพ.ร.บ.ใหม่สร้างโอกาส – วินัยการเงิน
ศธ.ขอเพิ่มวงเงินกู้ กยศ. 8 สาขา
พ.ร.บ.กยศ.ฉบับใหม่เปิดช่องทวงหนี้สร้างวินัยผู้กู้
พรบ.กยศ.ใหม่ลดจำนวนบอร์ดเหลือ 12 คน
ตั้งอนุ กก.ศึกษาปล่อยกู้ กยศ.เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
บอร์ด กยศ.สั่งทบทวนปล่อยกู้เกรด 2.00 “ปลัดศธ.” ชี้ควรยกเลิก
ชงเกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ กยศ.ได้เตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการบัญชีจ่าย 9 ธ.ค.นี้
ปี59″กยศ.”ฟ้องแล้ว เบี้ยวหนี้ 1.7 แสนราย ยันเกรด 2.00 จำเป็น
จี้ ’กยศ.-กรอ.’ ปรับเกณฑ์กู้ยืมศึกษาโละยึดเกรดชั้นม.6 – ชงเพิ่มโควตาม.เอกชนรองรับ
หลักการกยศ.หนุนทุนเด็กยากจน  ดาว์พงษ์เผยคลังรับพิจารณายกเลิกเกรด 2.00
ศธ.ชงคลังเลิกใช้เกรดกู้กยศ.เปิดช่องเด็กยากจนได้เรียน
ยันยึดเกรดกู้ กยศ.เพื่อเด็ก – ขอยกเว้นมีเกณฑ์ชัดเจน
หนุน กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์เงินกู้เรียน เปิดโอกาส นศ.ไม่ยึดติดเกรดเฉลี่ย 2.0

จำนวนทั้งหมด136รายการ

1 2 3 8
Top