ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องเช่าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงนอน พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้อง (MOE DATA CENTER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web Server
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด2433รายการ

1 2 3 136
Top