ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

“ประชุมร่วม พิจารณากรอบงบประมาณ ศธ. ปี ๒๕๕๘”
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ.เร่งเพิ่มมาตรการกลั่นกรองผู้กู้ กยศ. เพื่อให้ได้ผู้กู้ที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง
โรงเรียนสตรีวิทยา เข้ากราบคารวะ ปลัดฯ ศธ. เนื่องในวันไหว้ครู
มอบ กศน. จัดกิจกรรมปรองดองเร่งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
ตรวจสนาม 1 อำเภอ 1 ทุน
เปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งที่ ๘๙
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
การประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ศธ.เร่งดำเนินการโครงการเร่งด่วน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่อง ๕

จำนวนทั้งหมด2288รายการ

1 121 122 123 128
Top