ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.
MOE  ดนตรีในสวน
การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง ๗/๒๕๕๗
ศธ.หารือกับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช.
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ของประเทศ
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเร่งพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗
เร่งสถานศึกษาดำเนินการระบบ e – Studentloan ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

จำนวนทั้งหมด2291รายการ

1 117 118 119 128
Top