ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศธ.นำธรรมศึกษาปลูกฝังเด็กและเยาวชน
“ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ”
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ประชุม คกก.บริหารองค์การค้า
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวง
คืนความสุขให้เธอ…เยาวชน
ประชุมหารือข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.จัด 5 แพ็กเกจ มอบขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
กระทรวงศึกษาฯ พัฒนาศักยภาพนักเรียน-ครูพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปลัดฯ ศธ. รับฟังเวทีเสวนา ปฏิรูปการศึกษา
พิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ
การประกวดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ
ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ศธ. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

จำนวนทั้งหมด2291รายการ

1 115 116 117 128
Top